SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: 203058/013 | 1041 Budapest IV. ker., Görgey Artúr utca 26.

Intézmény logo

Budapesti Műszaki SzC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Vezetési program

AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK –
A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI

 

Az iskola közösségeinek együttműködése

 

Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése

 1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
 2. Az együttműködés fórumai:
  • az iskolavezetőség ülései,
  • a különböző értekezletek,
  • megbeszélések,
  • stb.
 1. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
 2. Az iskolavezetés az aktuális feladatokról az iskolai levelezőrendszeren keresztül, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
 3. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
  • az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól,
  • az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az iskolavezetőség felé.
 1. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével.

A szakmai munkaközösségek együttműködése

 1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
 2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
  • a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
  • iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
  • iskolán kívüli továbbképzések,
  • a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
 1. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség (az igazgatói tanács) ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.

Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


Budapesti Műszaki SzC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

1041 Budapest IV. ker., Görgey Artúr utca 26.

Telefon: +3613696755

E-mail: umszki@umszki.hu

OM azonosító: 203058/013

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2022/000114


2024Budapesti Műszaki SzC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum