SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

OM kód: 203058/013 | 1041 Budapest IV. ker., Görgey Artúr utca 26.

Intézmény logo

Budapesti Műszaki SzC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Felvételi 2024

Felvételi 2024

Kedves 8. évfolyamos Érdeklődők!
Tisztelt Szülők!

A beiskolázási időszak közeledtével nyilván már elkezdték keresni a megfelelő középfokú intézményt. A feladat nem könnyű, a szerteágazó képzési rendszer bőséges kínálatot vonultat fel. Az ebben való eligazodásban, és intézményünk középfokú oktatási-nevelési rendszerben elfoglalt helyéről szeretnénk tájékoztatni Önöket. 

Ebben a tanévben kizárólag online formában tudnak iskolánkról és képzéseinkről tájékozódni. Októberben a honlapon e kis ízelítő mellett képzéseinket, iskolai mindennapjainkat is bemutató kisfilmet, rövid PPT-s összefoglalót, és a mostaninál részletesebb leírást is fognak találni. Minden aktuális, felvételit, majd beiratkozást érintő információt ezen a fórumon teszünk közzé.
Addig is szeretnénk Önöknek iskolánk helyét bemutatni az új képzési rendszer keretén belül, s a legfontosabb, már most is futó oktatási tevékenységünket főbb vonalakban vázolni.
Intézményünk 2020 szeptemberétől az új típusú technikumi képzés keretében várja leendő diákjait. Iskolánkban négy ágazatban folyik a képzés: elektrotechnika és elektronika, informatika és távközlés, gépészet, valamint specializált gép- és járműgyártás ágazat. Az új képzés alapesetben öt éves. Az eddig érettségi utáni „szabadon” válaszható év kötelezően benne van a képzési időben, tehát 13. évfolyam végén kerül sor mind a technikusi vizsgára, mind pedig az érettségi teljessé tételére (12. évfolyam végén mód van előrehozott érettségi vizsgát tenni bizonyos tantárgyakból). A nyelvi előkészítős év mind a két tanítási nyelvű, mind pedig a nyelvi előkészítős osztályoknál plusz egy év képzési időt jelent.

A 9. és 10. évfolyamban ún. ágazati alapképzésre kerül sor; az elektronika és a gépészet alapozása megegyezik. Az új rendszerben az elektronikát tanuló diák a legelemibb gépészeti dolgokat is ismerni fogja, a gépész pedig a legalapvetőbb elektronikai témákban fog eligazodni. Az informatika teljesen külön úton van, de ott is alapozás történik. A diák a 10. év végén ún. ágazati alapvizsgát tesz, mely alapfeltétele a tanulás folytatásának. Az ágazati alapvizsgán valamilyen eszközt/tárgyat/terméket kell előállítani. Az alapvizsga után a diákokat az ágazaton belül már előre meghirdetett szakmára fogják felkészíteni az oktatók. Mind az alapozó évfolyamokon, mind pedig utáni a diákok szakmai fejlődését portfólióban kell összegyűjteni, melyet a tanuló elektronikus formában fog tárolni, és tartalmazni fogja a diák által elkészített eszközöket, tárgyakat, berendezéseket, azok dokumentációját az öt (két tanítási nyelvű, ill. nyelvi előkészítő évfolyam esetén hat) év folyamán. Az ágazati vizsga eredménye, valamint a portfólióban tárolt dokumentumok tartalma, illetve azok bemutatása a 13. tanév égén sorra kerülő technikusi vizsgán jelentősen beszámítanak, tehát a technikusi vizsga eredménye már az iskolába lépéstől alakul.
10. évfolyam után (a sikeres alapvizsga után) a diákok duális partnerhez kerülhetnek, és ott munkaszerződés keretén belül sajátíthatják el a szakma fortélyait. Ez elsősorban az elektronikát és a gépészetet tanuló diákjainkra vonatkozik. Míg a 9. és 10. évfolyamon jelentős a közismereti órák száma, ez a 11. évfolyamtól megváltozik, és túlsúlyba kerülnek a szakmai órák. A szakképzésben előtérbe kerül, illetve egyre nagyon teret nyer majd a projektalapú oktatás, mely során a különféle tantárgyak egyszerre szolgálják a projekt céljának megvalósulását (pl. gépész gyárt valamit (műhelygyakorlat – alapozó feladat), előtte mér, ott mértékegységet vált át (matematika), rajzot értelmez (műszaki rajz).

A diákok kezdettől fogva ösztöndíjat kapnak a tanulmányi eredménytől, valamint a hiányzások mértékétől függően. A sikeres technikusi vizsga után egyszeri pályakezdési hozzájárulásban részesülhetnek.
12. évfolyam végén tanulóink előrehozott érettségi vizsgát tesznek magyar, matematika és történelem tantárgyból. 13. év végén kerülhet sor az idegennyelv érettségi és a szakmai (technikusi) vizsga letételére, mely tehát azt is jelenti, hogy nálunk végzett diákjaink mindenképpen technikusokká is válnak a sikeres vizsgákat követően. Előrehozott érettségi idegennyelvből nincs. A technikusi vizsga egyben emelt szintű szakmai érettséginek felel meg, mely az esetleges egyetemi továbbtanulásnál fontos tényező lehet.
Külön ki kell emelni a népszerű két tanítási nyelvű, valamint a nyelvi előkészítő képzési formákat. Az előbb említetteken túl ugyanis iskolánkban mód van a technikusi vizsga, valamint az érettségi megszerzése mellett közép-, illetve felsőfokú nyelvismeretet tanúsító okmányokat is szerezni. A két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítős első év (a régi „nulladik”) heti 18 óra nyelvórán való részvételt jelent diákjainknak, akik ebben az időszakban erős nyelvi alapokra tehetnek szert.

A két tanítási nyelvű osztályokban az előkészítő év után több tantárgyat idegennyelven oktatunk: matematika, történelem/fizika, illetve az egyébként is célnyelven tartott civilizáció tantárgy. Ezekből a tantárgyakból az érettségin az oktatott nyelven zajlik a vizsga, valamint idegen nyelvből emelt szintű érettségit tesznek le a diákok. Az emelt szintű érettségi, valamint az idegen nyelven tanult tárgyak felsőfokú nyelvvizsgaként jelennek meg az érettségi bizonyítványban.
A nyelvi előkészítős osztályokban az előkészítő év letelte után magyar nyelvű a képzés és semmiben nem tér el a hagyományos, öt éves technikusi képzéstől. Itt elsősorban arra ösztönözzük diákjainkat, hogy 9-10. évfolyam környéken tegyék le a középfokú nyelvvizsgát.

Felvételi tájékoztató


Partnereink

SZC logo

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum


Budapesti Műszaki SzC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

1041 Budapest IV. ker., Görgey Artúr utca 26.

Telefon: +3613696755

E-mail: umszki@umszki.hu

OM azonosító: 203058/013

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2022/000114


2024Budapesti Műszaki SzC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum